Apertura de la segunda edición del curso “Salud digestiva: prevención y tratamiento desde la farmacia comunitaria”
  • A causa de l’absència de símptomes en els seus inicis, sol diagnosticar-se en fases avançades.
  • El càncer de pàncrees és més freqüent en homes i augmenta el risc a partir dels 60 anys.
  • El 3,1% dels càncers diagnosticats a Espanya en 2020 van ser de pàncrees

15 de novembre de 2021.- Tot i que es desconeixen les causes exactes del càncer de pàncrees, s’han identificat diversos factors de risc que poden contribuir a l’aparició d’aquesta malaltia, com són: el tabac, alcohol, obesitat, diabetis, antecedents personals de pancreatitis crònica, mutacions genètiques adquirides, grup sanguini, l’edat (augmenta el risc a partir dels 60 anys) o el sexe (més freqüent en homes que en dones). Per això, des de la Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD) i en col·laboració amb Laboratoris Vilardell, en el Dia Mundial del càncer de Pàncrees s’activa una nova onada de la campanya “Cuídate x 5”, que pretén conscienciar sobre el càncer de pàncrees, aprofundint en la importància del diagnòstic precoç i la prevenció.

Les formes més comunes d’aquesta mena de càncer són els adenocarcinomes, que constitueixen gairebé la totalitat dels tumors que apareixen en aquest òrgan, i que suposen més del 95%. Aquest tipus de càncer és al qual popularment es coneix com a càncer de pàncrees, encara que existeix una altra classe de tumors menys comuns en aquest òrgan.

Causes i símptomes

Segons la Dra. Mileidis San Juan Acosta, especialista en Aparell Digestiu i responsable del Comitè d’Activitats Fundacionals de la Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD): “En general, aquesta patologia en fases inicials no produeix símptomes, per la qual cosa sol diagnosticar-se en estadis avançats i la seva mortalitat és molt elevada, arribant al 90%. Només a mesura que el càncer progressa presenta símptomes de dolor per la pressió de nervis pròxims o altres òrgans, coloració groguenca de la pell (icterícia) que es produeix quan el tumor comprimeix la via biliar i/o la pèrdua de pes i desnutrició, fins i tot vòmits per una obstrucció del duodè que impedeix el pas dels aliments des de l’estómac fins a l’intestí”.

Diagnòstic i tractament

Hi ha diverses proves que diagnostiquen el càncer de pàncrees o que donen a conèixer l’extensió d’aquest. L’analítica és una prova complementària en cas que existeixi la sospita per a estudiar alguns enzims hepàtics o marcadors que poden ajudar al diagnòstic.

La principal prova radiològica és la Tomografia computada (TC) o scanner, que mostra si existeix tumor, la seva extensió i si hi ha metàstasi. Per a la detecció de tumors de menor grandària o de ganglis limfàtics afectats es procedeix a realitzar una ecoendoscòpia que permet prendre biòpsies del tumor. I la colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) s’utilitza per a examinar els conductes biliars i pancreàtics.

“Les opcions de tractaments en aquesta mena de càncer són les cirurgies, la quimioteràpia, i a vegades la radioteràpia. Normalment s’intercalen entre elles, existint diverses combinacions possibles. Es decidirà segons la ubicació del tumor, grandària, extensió, si hi ha ganglis afectats o metàstasis, afectació de vasos sanguinis, l’edat o la patologia associada” segons apunta la Dra. San Juan. A més del tractament específic, els pacients poden rebre altres tractaments que ajuden a combatre els efectes del tumor, com és el suport nutricional, tractament per al dolor, tractament amb insulina si desenvolupen diabetis, col·locació de pròtesi i fins i tot cirurgia pal·liativa de derivació.

Dades a Espanya

Al nostre país és la tercera causa de mort per càncer, encara que continua tenint una prevalença molt baixa, suposant un 3,1% del total de tumors diagnosticats a Espanya durant l’any 2020, segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i van representar l’any passat el 6,7% de morts per càncer al nostre país.

Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD)

La Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD) és una institució privada sense ànim de lucre, creada i promoguda per la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) i sotmesa al protectorat del Ministeri d’Educació i Ciència. Entre els seus objectius principals destaquen promocionar la salut digestiva de la població espanyola, realitzar campanyes de prevenció de les malalties digestives mitjançant l’educació sanitària de la població, donar suport a la recerca en gastroenterologia i promoure la formació de qualitat dels professionals sanitaris en aquesta especialitat.

Compta amb el suport i col·laboració dels més de 3.150 especialistes socis de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD).

Més informació www.saludigestivo.es

Laboratoris Vilardell

Laboratoris Vilardell va ser fundada en 1934 pel Dr. Joan Vilardell Garriga en la rebotiga de la Farmàcia Vilardell, situada a Barcelona i, des de llavors, la companyia ha passat de generació en generació. És una empresa de caràcter familiar amb 85 anys d’història que treballa per a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones oferint solucions especialitzades per a la salut digestiva.

www.labvilardell.com

PER A MÉS INFORMACIÓ I GESTIÓ D’ENTREVISTES:

Montse Llamas (636 820 201) – mllamas@alaoeste.com

Sonia Joaniquet (663 848 916) – sjoaniquet@alaoeste.com

Apertura de la segunda edición del curso “Salud digestiva: prevención y tratamiento desde la farmacia comunitaria”